Biuro projektowe, ART NOVA Biuro projektów, Architekt Zielona Góra, Zielonogórskie biuro projektowe, Biuro projektów budowlanych
Biuro projektowe, ART NOVA Biuro projektów, Architekt Zielona Góra, Zielonogórskie biuro projektowe, Biuro projektów budowlanych
Biuro projektowe, biuro projektów, Zielonogórskie biuro projektowe, biuro projektów budowlanych
Biuro projektowe Art Nova wykonuje:
• wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
• projekty wnętrz
• projekty wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła
• projekty w zakresie melioracji wodnych
• projekty konstrukcyjno-technologiczne maszyn i linii technologicznych
• inwentaryzacje budynków i budowli inżynierskich
• kosztorysy, przedmiary , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zestawienia kosztów budowy.

Projektujemy:
• Budynki jednorodzinne , wille, rezydencje
• budynki mieszkalne wielorodzinne
• budynki hotelowe i gastronomiczne
• budynki usługowe i handlowe
• hale przemysłowe
• linie technologiczne
• ogrody i parki
• remonty obiektów zabytkowych
• stawy, regulacje rzek
P&P ART NOVA Sp. z o. o.

/ul. Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra / +48 68 3206460 / e-mail: art-nova@wp.pl